Dětské dopravní hřiště a Dopravní výchova

Dny pro veřejnost pod dohledem lektora

Od 6.7.2022 do 31.8.2022 bude každou středu od 15:00 do 18:00 otevřeno dětské dopravní hřiště pod vedením zkušeného lektora dopravní výchovy, který děti naučí pravidla silničního provozu.

Přístup je pro veřejnost zdarma.  

K dispozici pro Vás máme kola a koloběžky pro větší děti, odstrkovadla a šlapací autíčka pro nejmenší. Nezbytnou součástí je cyklistická přilba, kterou také zapůjčíme. Ovšem není problém přijet i na vlastním kole :)

Budeme se na Vás těšit!

Provoz na dětském dopravním hřišti

Vstupem do areálu se každá osoba stává účastníkem dobrovolného smluvního vztahu a podrobuje se respektovat pokyny pořadatele a ustanovení "Provozní řád".

Vzhledem k provozu v těsné blízkosti závodní dráhy je vstup na dětské dopravní hřiště povolen pouze ve dny, kdy je závodní trať mimo provoz a to pouze pro návštěvníky starší 15 let. Děti mladší 15 let výhradně v doprovodu rodičů. Cedule o provozu trati se nachází vpravo od vstupní brány. Pokud je sklopená, trať není v provozu a je možné dětské dopravní hřiště navštívit.

Letní provoz: od 1. 4. Do 31. 10. V případě přítomnosti obsluhy autodromu - otevřená branka a sklopená tabule provozu okruhu.

V ostatních termínech: od 1. 11. Do 31. 3.- uzavřen

Mimo dětské dopravní hřiště a Skatepark platí v celém areálu přísný zákaz jízdy na skateboardu, kolečkových bruslích a jízdních kolech!

Pokud budeme mít zavřeno, nebo se k nám nedostanete, máme pro Vás alternativu ve formě 3D prohlídky dětského dopravního hřiště. ZDE si můžete celý areál projít, naleznete výklad k jednotlivým značkám, situace jsou doplněny videem a můžete si procvičit dopravní značky.

Dopravní výchova

Téměř všechny programy Autoklubu Karosa prolíná základní záměr – zvyšování prevence a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Vedle výchovy mladých motoristických sportovců a účastníků kurzů bezpečné jízdy je nedílnou součástí této aktivity také dopravní výchova nejmladších cyklistů. Této nejzranitelnější a nejméně zkušené generaci budoucích motoristů vyrážející počátkem prázdnin na své první jízdy po okolí není stále věnována odpovídající pozornost tak, jak je tomu zvykem v okolních motoristicky vyspělých zemích.

Děti si zde mohou v reálném prostředí křižovatek s fungující světelnou signalizací osvojit základní návyky pro jízdu a chování v městském provozu. Pro hromadnou výuku je k dispozici dostatečný počet jízdních kol a šlapacích autíček. Program na dopravním hřišti lze rozšířit o plochu s překážkami pro nácvik nebo soutěž v jízdě zručnosti.

V rámci celostátního programu škol je pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ prováděna systematická dopravní výuka, která obsahuje základní rozsah znalostí pro chodce a cyklisty v tomto věku. Dle dohodnutého harmonogramu je teoretická část výuky prováděna přímo na ZŠ a praktická na DDH. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdrží každý žák Průkaz cyklisty.

Pro jednotlivé návštěvy rodičů s dětmi je hřiště přístupné denně po celou dobu provozu a v případě plánovaných hromadných návštěv z okolních škol, klubů nebo sdružení, je nutné domluvit termín provozovateli.

Výuka dopravní výchovy pro ZŠ - rezervace termínů a teoretická i praktická výuka:

Jiří Vokál

  • tel.: +420 608 535 404
  • e-mail: dopravnivychova@autodromvmyto.cz

Případné informace pro návštěvníky:

Vedoucí autodromu

Ke stažení: