Ochrana životního prostředí

AUTOKLUB KAROSA, klub v AČR implementoval v areálu AUTODROMU systém řízení ochrany životního prostředí podle Best Practice Framework Environmental Certification od FIA. Z toho vyplývá požadavek na soulad činností společnosti s platnými environmentálními právními předpisy na snižování významných environmentálních aspektů, vzdělávání a informovanosti všech zainteresovaných stran o environmentálních dopadech.

FIA