Tréninkové dny

 

 

Od sezóny 2016 došlo vzhledem k opakovaným stížnostem a návazných kontrolách a správních řízení ze strany Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a Města Vysokého Mýta ke kontrolám měření hluku.

Proto budou účastnící všech akcí pořádaných na Autodromu náhodně měřeni a při překročení předepsaných hodnot pro jednotlivé sportovní disciplíny uvedené v ročenkách Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR a porušení obecných předpisů platných pro ČR dle § 12 odst. 1 a 3 a přílohou č. 3 částí A nařízení vlády č 272/2011 Sb., o ochraně zdraví vyloučení před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyloučeni z akcí či jízd, bez nároků na jakékoli refundace. Ostatní dopravní prostředky musejí splňovat technickou kontrolu a homologované výfukové potrubí pro běžný provoz na pozemních komunikacích.

Oficiální tréninkové dny jsou nepravidelně vypisovány pro různé kategorie (Karting, Supermoto, Mini GP) dle obsazenosti areálu. Termíny jsou zveřejňovány zpravidla týden dopředu. Možnost trénování/testování motoristické techniky, lze i mimo oficiální tréninkové dny po předchozí telefonické domluvě.
Účastníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele a „Provozní řád“.

  • 28/09/2023

    Tréninkové dny

    Tréninkový den - motokáry (8"-17") Příjezd zadní branou !

Registrační formulář na tréninkové dny

Popis registračního formuláře, přihlášení je závazné.