Karting

 

 

Od sezóny 2016 došlo vzhledem k opakovaným stížnostem a návazných kontrolách a správních řízení ze strany Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a Města Vysokého Mýta ke kontrolám měření hluku.

Proto budou účastnící všech akcí pořádaných na Autodromu náhodně měřeni a při překročení předepsaných hodnot pro jednotlivé sportovní disciplíny uvedené v ročenkách Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR a porušení obecných předpisů platných pro ČR dle § 12 odst. 1 a 3 a přílohou č. 3 částí A nařízení vlády č 272/2011 Sb., o ochraně zdraví vyloučení před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyloučeni z akcí či jízd, bez nároků na jakékoli refundace. Ostatní dopravní prostředky musejí splňovat technickou kontrolu a homologované výfukové potrubí pro běžný provoz na pozemních komunikacích.

Karting (motokáry) jsou jednoduchá 4kolová závodní vozidla, které disponují trubkovými rámy plnící úlohu nosné konstrukce. Motor, který je uložený vedle závodníka, pohání zadní osu řetězovým převodem bez diferenciálu. Brzdy jsou kotoučové. Ovládání je za pomocí volantu s přímým převodem na tyč řízení. Vzhled motokár definují převážně plasty, kde jednotliví výrobci odlišují své motokáry, na kterých budete těžko hledat zbytečnosti.

Ke stažení

Události

Zatím není uložena žádná další událost.

Podpora Pardubického kraje

  • Pardubický kraj poskytnul podporu při celoročním zabezpečení RLP od Záchranné služby PaK při závodech konaných na Autodromu VM

Mapa trati autodromu s popisem

Informace o závodní trati:

Závodní dráha má možnost 4 variant průjezdů šikan.

Délka: 1142 m / 1132 m / 1132 m / 1122 m
Délka startovního pole: 140 m
Délka rovinky do první zatáčky: 70 m
Šířka: 8 – 12 m
Převýšení: 11 m
Směr jízdy: po směru hodinových ručiček
Max. počet motokár v závodě: 34
Max. počet motokár v tréninku: 36
Povrch: asfalt
Držitel traťového rekordu:  
Čas nejrychlejšího kola:  
Datum: