Autoklub Karosa

AUTOKLUB KAROSA, klub v AČR

Složení výboru:

Bohuslav Fencl
předseda
+420 602 701 303
bohuslav.fencl@seznam.cz


1. místopředsedaBc. Jan Dušek
2. místopředseda
+420 732 938 019

členové

Stanislav Beran
František Bezděk
Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
Milan Doskočil
Zdeněk Horáček
Milan Hurák
Jaromír Mokrejš
Jaroslav Slezák
Petr Ryška
Veronika Truhlářová
Jiří Vokál
Vladimír Zajíček

revizní komise

Jiří Benda
Ing. Petr Fencl
Ing. Jindřich Svatoš

Historie

Autoklub vznikl velice brzy po vzniku Autoklubu republiky Československé. Sdružoval původně všechny zájemce o motorismus, později i závodníky a činovníky v různých motoristických disciplínách. Mezi jeho členy byli především majitelé motocyklů a automobilů. Ti se sdružovali za účelem výměny zkušeností, nápadů na vylepšení stavu svých vozidel. Sportovci soutěžící v motocyklových disciplínách si vyměňovali zkušenosti v závodech na silničních okruzích, terénu, akrobacii a ploché dráze malých motocyklů. Dále to byli závodníci a pořadatelé závodů motokár (původně od r. 1961 na náměstí jako závod zvaný Vysokomýtský čtverec, později od r. 1976 na autodromu), závodů automobilů do vrchu, automobilových orientačních soutěží, sprint motocyklů i automobilů na 1/4 míle. Výčet všech činností byl a je doposud velice obsáhlý.

Od r. 1950 do roku 1989 byl klub součástí Svazarmu, v r. 1990 se přihlásil opět k nově obnovenému Autoklubu Československé republiky, ze kterého po rozdělení Československa vznikl Autoklub České republiky, jehož součástí je náš klub dodnes.

Sídla klubu

Sídlem Autoklubu byly většinou klubovny v restauračních zařízeních, jako např. Hotel Kobylka, po vzniku Svazarmu dům vedle již zaniklé restaurace Pošta, v domě Na střelnici, po zániku okresu Vysoké Mýto převažovala pouze klubová činnost se snahou o možnost získání a využití svépomocných dílen pro drobné opravy a to v Šemberově ulici, u Bláhů v ul. Českých bratří. Od r. 1977 se činnost soustředila do buněk na nově vzniklém autodromu, kde klub získal v r. 1990 halu a od r. 1993 je sídlem klubu vlastní objekt na autodromu, č. p. 45, které je veřejnosti známo spíše jako věž časoměřičů. Zde je také jedna z učeben, které slouží k výuce řidičů absolvujících kurzy bezpečné jízdy. Ty jsou pořádány od r. 1998 na několika pracovištích.

Současnost

V současné době se počet členů klubu stabilizoval mezi 80 - 85 členy. Hlavní náplní klubu je pořádání motoristických závodů pro mládež v Kartingu, Supermotu a Mini GP. Autoklub Karosa se věnuje i nemotoristickým soutěžím převážně pro mládež a provozem dětského dopravního hřiště.

Kurzy bezpečné jízdy, které jsou v současnosti hlavní náplní činností na autodromu, provozuje firma Dekra CZ a. s. Počet absolventů do konce roku 2014 je více než 35 tis. řidičů, což svědčí o tom, že klub i provozovatel mají nemalý zájem na tom, aby prevencí i praktickou jízdou pomohli snížit vysoký počet nehod a úrazů, ke kterým na našich silnicích dochází.